เรียนรู้ Preposition คืออะไร และ 5 ประโยคที่ไม่ต้องใช้มัน จะรู้ว่าอังกฤษง่ายนิดเดียว!!

Preposition หรือคำบุพบทคือ คำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับวลี/ประโยค เป็นคำที่ใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์

ตัวอย่างคำบุพบทในภาษาอังกฤษได้แก่ on, in, under, at, between, next to หรือ across from เป็นต้น มักเขียนตามด้วย Noun, Noun Phrase, Pronoun, Noun Clause หรือ Gerund (V-ing)

วันนี้เราไม่ได้มาสอนเรื่องคำบุพบท หรือ Preposition แต่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรูปประโยคภาษาอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Preposition ในประโยค ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

 

ประโยคแบบที่ 1

หลังจากคำว่า “go” เรามักจะต่อท้ายด้วย  to + place (สถานที่) เช่น

-I’m going to the mall.

-We went to Paris last year.

ข้อยกเว้น

เราจะไม่ใช้คำว่า “to” คุ่กับ home และ downtown เช่น

-I’m going home.

-We went downtown last night.

 

ประโยคแบบที่ 2

โดยปกติเราจะใช้คำบุพบท (Preposition) on + a day และ  in + a month เช่น

-I have a meeting on Friday.

-We’ll call you on March 1st.

-The concert is in June.

แต่จะไม่ใช้ in หรือ on กับคำว่า yesterday, tomorrow, this, last และ next เช่น

-I have a meeting tomorrow.

-We’ll call you next Friday.

-The concert is this June.

 

ประโยคแบบที่ 3

ประโยคที่มีกริยา ที่ต้องการสื่อความหมายว่า “เข้าไปใน” เราสามารถใช้ preposition “into” ได้

แต่ถ้าหากไม่ต้องการใช้ “into” สามารถใช้คำว่า “enter” ได้ เช่น

 

-She came into my room.

-Let’s go into the house.

สามารถใช้เป็น

-She entered my room.

-Let’s enter the house.

ส่วนคำว่า “Enter into” แปลว่า “บันทึกใน”, “เขียนลงใน” หรือ “เริ่มมีบทบาท” จะใช้ในกรณีกล่าวถึง ข้อตกลง การต่อรอง การเจรจา และอภิปรายเท่านั้น เช่น

-The two companies entered into a financial agreement.

-Spain and France will enter into trade negotiations next month.

 

ประโยคแบบที่ 4

จะไม่ใช้ Preposition “to” ต่อท้ายคำว่า “attend” ซึ่งแปลว่า “ไป” หรือ “เข้าร่วม” เช่น

-Nine students attended the lecture.

-I regularly attend yoga classes.

สามารถใช้ “go to” แทนที่คำว่า “attend” ได้ เช่น

-Nine students went to the lecture.

-I regularly go to yoga classes.

ยกเว้นต้องการสื่อความหมายว่า “เข้าร่วม” สามารถใช้คำว่า “attend to” ได้ เช่น

-Doctors attended to the people who were injured in the accident.

-We’ll attend to that problem later.

 

 

ประโยคแบบที่ 5

ไม่ใช้ Preposition “of” ในประโยคเดียวกับ “lack” ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยา (Verb) ในประโยค เช่น

-I sometimes lack confidence.

-Last night’s dinner lacked salt.

เราจะใช้ Preposition “of” ในประโยคเดียวกับคำว่า “lack” ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม (Noun) ในประโยค

-I’m trying to overcome my lack of confidence.

-The lack of salt made the food tasteless.

 

ที่มา:  espressoenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ