6 ทักษะสำคัญที่ต้องมี! เพื่อพัฒนาในสายงาน ‘การจัดการ’ และ ‘การบริหารธุรกิจ’

หนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคือหลักสูตรเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ หรือ Business administration หลักสูตรนี้หมายถึงการดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การสนับสนุนผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ไปจนถึงเป็นหัวหน้าการจัดการต่างๆ

แน่นอนว่าทักษะการบริหารที่ไม่ธรรมดาจะสามารถนำคุณไปสู่การขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือสมัครงานในสายงานเกี่ยวกับบริหารธุรกิจได้ ซึ่ง 6 ทักษะที่จำเป็นและสำคัญสำหรับสายงานนี้มีดังนี้

 

 

#1 Technical Skills

ทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นความคาดหวังเบื้องต้นที่หลายๆ บริษัทมองหาในผู้สมัคร เช่น ความสามารถในการจัดการโปรแกรมซอฟต์แวร์สำนักงาน, เขียนแผ่นตารางทำการ (spreadsheets), จัดการฐานข้อมูลระบบ, ประมวลผลคำ หรือซอฟต์แวร์นำเสนอ (Graphic presentation software) เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับมืออาชีพ ในการนำเสนอ, ส่งจดหมายข่าวธุรกิจ, นำเสนอเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อการตลาด ตลอดจนการส่งข้อความทางอีเมล และการส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย

 

 

#2 Communication Skills

แน่นอนว่าสายงานนี้ ความสามารถในการสื่อสารคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะการสื่อสารแบบมืออาชีพเพื่อโต้ตอบกับผู้คนจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักงาน

ซึ่งตำแหน่ง Administrative assistant จำเป็นต้องมีทักษะนี้เพื่อการจัดการการติดต่อทั้งทางอีเมล ลายลักษณ์อักษร รวมถึงการสื่อสารด้วยคำพูด กับทีมภายในบริษัทและภายนอกบริษัท เพื่อให้โปรเจกต์ดำเนินผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงความสามารถในการดีลโปรเจกต์กับลูกค้าด้วยเช่นกัน

 

 

#3 Organizational Ability

หรือความสามารถในการจัดการองค์กรที่ต้องมี multitasking skills หรือความสามารถในการคิด และทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่งานเร่งรีบ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง

โดยมีหน้าที่คือต้องกำหนดลำดับความสำคัญและพัฒนาแผนปฏิบัติการ ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน รวมถึงต้องแจ้งเกี่ยวกับการประชุมและกำหนดเวลาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย

การจัดระเบียบบันทึก และการจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญของทุกตำแหน่งภายในบริษัทที่พนักงานพึงมี

 

 

#4 Time Management

พนักงานในสายงานบริหารธุรกิจควรเป็นนักบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าของเวลาและการตรงต่อเวลา เพราะสายงานนี้ต้องรับผิดชอบในการดูแลว่าออเดอร์ต่างๆ จะตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่ และต้องแก้ไขปัญหาปรับลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกันกับทุกฝ่าย เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น

เรียกได้ว่า Administrative assistants ที่มีทักษะการจัดการเวลาได้ดีจะใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 

 

#5 Workspace Coordination

คือทักษะการประสานงานในสำนักงานหรือพื้นที่ทำงานเพื่อให้ราบรื่นไปด้วยดี หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนหรือการหยุดชะงัก โดยสายงานนี้ต้องรู้วิธีใช้ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เมื่อมีอุปกรณ์เสียหายก็ต้องตรวจสอบว่ามีการซ่อมภายในเวลาที่เหมาะสม

โดยทั่วไปแล้วทักษะนี้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการจองขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามการซื้อ การจ่ายใบแจ้งหนี้ และการดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณของสำนักงาน

 

 

#6 Problem-Solving Skills

สิ่งนี้คือทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ยอดเยี่ยมจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ทักษะนี้สามารถปรับใช้ได้ทั้งกับลูกค้าและกับบุคคลากรในสำนักงาน

ผู้ที่มีความสามารถในทักษะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนผ่านการพูดคุยและประนีประนอมได้

 

 

มั่นใจได้เลยว่าการหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณได้ตำแหน่งในฝันเกี่ยวกับสายงานบริหารธุรกิจอย่างแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันก็มีคอร์สเรียนต่างๆ และหลักสูตรพร้อมเกียรติบัตรมากมายให้ลงทะเบียนเรียน

โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับรายละเอียดต่างๆ สถานการณ์ที่ท้าทาย และทักษะสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้ดูแลธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

ที่มา: careergeekblog

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ