ทุน UPG Sustainability Leadership ฝึกทักษะการเป็นผู้นำเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

United People Global (UPG) เป็นชุมชนที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ข่าวดี! ขณะนี้ทาง UPG ได้เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วโลกเพื่อฝึกอบรมผู้นำด้านความยั่งยืนในโครงการ UPG Sustainability Leadership พร้อมลุ้นรับโอกาสได้ทุนเต็มจำนวนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ 1 สัปดาห์ที่สหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้! รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ Rockland, Hurricane Island Center for Science สหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ไม่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – 35 ปี

– มีแรงจูงใจในตนเอง สามารถเอาชนะความท้าทายที่สำคัญ และสามารถคิดนอกกรอบได้

– ผู้สมัครจากทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครจากทุกเพศ และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถสมัครได้

– การฝึกอบรมจะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unitedpeople

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ