อยากหาทุนพลาดไม่ได้!!! รวมมิตรกว่า 60 คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนการศึกษา

สำหรับการขอทุนการศึกษาแน่นอนว่ามีคำศัพท์เฉพาะ ซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างเฉพาะทางอยู่ ซึ่งอาจสร้างความงุนงงให้กับคนที่ขอทุนกันได้

วันนี้ ScholarShip.in.th ก็ได้รวบรวมเอาคำศัพท์กว่า คำสำหรับขอทุนการศึกษา รู้ไว้ อ่านไป ไม่มีพลาดแน่นอนจ้า ลองมาชมกันได้เลยนะครับ

 

Blank scholarship application form with piggy bank

 

Scholarship ทุนการศึกษา, ทุนเล่าเรียน
Fellowship เงินที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อหรือทำการวิจัย
Grant เงินช่วยเหลือ/ เงินสนับสนุน
Host Institution(s) สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
Applicants ผู้สมัคร
Scolarship Provider สถาบันที่มอบทุน
Scholarship can be taken at ทุนการศึกษานี้จะได้รับที่(ประเทศ)
Academic Year ปีการศึกษา
Fields of study สาขาวิชา หรือคณะต่างๆ (ที่ทุนนั้นๆจะครอบคลุม)
Courses สาขาวิชา
Full-time Programme หลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา
Graduate / Postgraduate degree     การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท-เอก)
Undergraduate degree การศึกษาระดับปริญญาตรี
Master Degree การศึกษาในระดับปริญญาโท
Foundation Course คอร์สปรับพื้นฐาน

 

fco-reception-with-all-Chevening-Scholars-2012-13

 

Research Programme หลักสูตรทำวิจัย
Doctoral Programme หลักสูตรปริญญาเอก
Postgraduate Programme หลักสูตรในระดับหลังปริญญาเอก
Short Course หลักสูตรคอร์สระยะสั้น
Criteria เกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ
Eligibility/Eligibility criteria ผู้มีสิทธิในการสมัคร หรือเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร
Requirements ข้อเรียกร้องที่กำหนด
Scholarship conditions เงื่อนไขทุนการศึกษา
Hold an offer ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย
Bachelor’s Degree ปริญญาตรี
Master’s Degree ปริญญาโท
Doctoral’s Degree ปริญญาเอก
Country ประเทศ

 

Jilin-Agricultural-University-scholarship2

 

Degree certificate ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญา
Letters of recommendation จดหมายรับรองหรือแนะนำตัว (อาจจะเป็นจดหมายแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัย หรือรับรองจากหน่วยงานที่เคยทำงาน เป็นต้น)
Transcript  ใบแสดงผลการศึกษา
Resume      ประวัติของผู้สมัคร
Personal Statement/ Statement of Motivation/ Letter of Motivation จดหมายแสดงเจตจำนง เรียงความ จดหมายแนะนำตัว
Language assessment/ Language Certificates การประเมิณผลทางภาษา หรือใบรับรองทางภาษา (เช่น ผลสอบ Toefl, IELTS เป็นต้น
Apply สมัคร
Deadline วัดสิ้นสุดการรับสมัคร
Application Instructions คำแนะนำ หรือวิธีการในการสมัคร
Application form แบบฟอร์มใบสมัคร
Candidates ผู้สมัคร

 

japan-embassy-scholarship

 

Scholarship value มูลค่าทุน
Scholarship covers/ Scholarship inclusions ทุนส่วนนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
Full scholarship ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
Partial scholarship ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน
Tuition fees ค่าเล่าเรียน
Waiver     การงดหรือละเว้น
Exempt ได้รับการงดเว้น
Provide มอบให้
Each แต่ละ
Anually รายปี
Reduction ส่วนลด
Exchange แลกเปลี่ยน
Cash เงินสด
Award รางวัล / มอบให้
Electronically แบบออนไลน์
Post ไปรษณีย์
Official เป็นทางการ
Academic เกี่ยวกับวิชาการ
Result ผล
Access เข้าถึง
Amount จำนวน

 

และนี่ก็คือเหล่าคำศัพท์ที่เรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการขอทุนการศึกษานะครับ หวังว่าจะสามารถช่วยเพื่อนๆ ในการขอทุนการศึกษาได้นะจ๊ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ