7 ทุนการศึกษาดีๆ จากรัฐบาลเอเชีย เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

รัฐบาลจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และหลายประเทศในทวีปยุโรปจะมีการจัดมอบทุนการศึกษารัฐบาลให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาในระดับสากล โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงทุนรัฐบาลที่น่าสนใจจากฝั่งประเทศในแถบเอเชียกัน

 

ญี่ปุ่น

Japanese Government Scholarships

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ทั้งในระดับปริญญาตรี และเพื่อทำการวิจัยภายใต้โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมูลค่าของทุนจะครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

จีน

Chinese Government Scholarships for International Students

ทุนรัฐบาลจีนในส่วนของโปรแกรม Bilateral Program ประกอบด้วยทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้นตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนการศึกษาหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ กับทางสถาบัน มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนักวิชาการทั่วไป และ Senior scholar programs

 

ไต้หวัน

Taiwan Scholarships for International Students

รัฐบาลไต้หวันผ่านกระทรวงศึกษาธิการ เสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

 

ตุรกี

Turkey Graduate Scholarships for International Students

ทุนการศึกษา Türkiye Graduate Scholarship Program มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ตุรกี โดยครอบคลุมค่าครองชีพรายเดือน ค่าเล่าเรียน คอร์สเรียนภาษาตุรกีฟรี 1 ปี หอพักฟรี ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และประกันสุขภาพ

 

สิงคโปร์

Singapore International Graduate Award

มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเป็นเลิศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ โดยให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับปริญญาเอกสูงสุดถึง 4 ปี รวมถึงครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

 

ฮ่องกง

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่สถาบันของฮ่องกง โดยครอบคลุมค่าครองชีพรายเดือน ค่าการประชุม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 

เกาหลี

Korean Government Scholarships

โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ประเทศเกาหลี โดยมูลค่าทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

ที่มา: scholars4dev

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ