7 มหาวิทยาลัยใน UK ที่เข้าเรียนได้โดยใช้คะแนน TOEFL iBT ระดับกลาง

โดยส่วนใหญ่แล้วหากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หลายมหาวิทยาลัยมักมาพร้อมกับข้อกำหนดทางภาษา และต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ อย่างในประเทศอังกฤษผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับสำหรับการเข้าเรียนต่อของนักศึกษาต่างชาติ คือ IELTS และ Cambridge Advanced

 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อดึงดูดความหลากหลายของกลุ่มนักศึกษาให้มีมากขึ้น บางสถาบันจึงเปิดรับคะแนน TOEFL iBT และกำหนดเกณฑ์คะแนนในสัดส่วนที่ไม่สูงมาก ซึ่งต่อไปนี้คือมหาวิทยาลัยใน UK ที่เปิดรับคะแนน TOEFL iBT ในระดับกลาง

 

 

1. University of Derby – TOEFL iBT 80 – 92 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Strategic management

-Finance

-Global MBA

 

2. University of Stirling – TOEFL iBT 80 – 90 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Banking and finance

-Business and management

-Criminological research

-Data science for business

 

3. University of London International Programmes – TOEFL iBT 92 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Professional accountancy

-Petroleum geoscience

-Information security

 

4. Hult International Business School – TOEFL iBT 90 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Executive MBA

-Finance

-International business

-International marketing

 

5. University of Leeds – TOEFL iBT 92 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Sociology

-Political science

-Education

-Public administration

-International relations

 

6. University of East Anglia– TOEFL iBT 88

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Business management

-Finance and management

-International business economics

-Energy engineering

 

7. Manchester Metropolitan University – TOEFL iBT 89-90 คะแนน

สำหรับปริญญาโท สาขา:

-Finance

-Economics

-Business administration

-Teaching

-Supply chain management

 

ที่มา: mastersportal

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ