ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 75% ต่อปริญญาโทที่ University of Oulu ประเทศฟินแลนด์

University of Oulu ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้ารับทุน The University of Oulu International Master’s Scholarship Scheme หรือ IM Scholarship โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน 75%

ใครอยากเรียนต่อในสถาบันคุณภาพในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก เตรียมตัวให้พร้อม แล้วสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 75%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่อไปนี้

-Architecture

-Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging

-Biomedical Engineering: Signal and Image Processing

-Computer Science and Engineering

-Environmental Engineering

-Ecology and Population Genetics

-Mineral Resources and Sustainable Mining

-Economics

-Education and Globalisation

-Finance

-Financial and Management Accounting

-International Business Management

-Learning, Education and Technology

-Marketing

-Product Management

-Protein Science and Biotechnology

-Software, Systems and Services Development in Global Environment

-Wireless Communications Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑืที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.oulu.fi

 

ปิดรับสมัคร:

23 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oulu.fi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ