จัดเต็ม!! 8 ทุนการศึกษาระดับป.ตรี สำหรับนักเรียน จากวิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุนที่เปิดรับสมัครมีทั้งสิ้น 8 ประเภททุนด้วยกัน

น้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังนี้

 

 

วิทยาลัยดุสิตธานีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 8 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

2. ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

3.General Prem Tinsulanonda Scholarship for Academic Year 2019

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

4. ทุนการศึกษา “ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย” ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

5. Thanpuying Chanut Piyaoui Scholarship for Academic Year 2019

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

6. ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

7. ทุนการศึกษา “พัฒนาอาเซียน จีนและอินเดีย” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

8. Scholarship for B.B.A. in Hotel and Resort Management (International Program) with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– ใบสมัครทุนการศึกษา [Thai Version DOWNLOAD]

– Scholarship Application Form [ENG Version DOWNLOAD]

 

ที่มา:  www.dtc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ