ข่าวดี!! การกีฬาแห่งประเทศไทย แจกทุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี

 

 

คู่มือการขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

http://www.sportfund.sat.or.th/index.php?r=file%2Fdownload&slug=2562-2&id=176

 

คู่มือการขอเสนอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

http://www.sportfund.sat.or.th/index.php?r=file%2Fdownload&slug=2562-3&id=177

 

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sportfund.or.th

 

ที่มา:  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ