9 ปีก่อนไม่มีใครอยากเข้าเรียนวิชาที่ Mark Zuckerberg ไปบรรยาย แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว…!?

...