เรียนรู้ Phrasal Verb ที่เกี่ยวกับ “การพูดถึงปัญหา” ซึ่งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Phrasal Verbs หรือ Two word verb คือ กริยาวลี เป็นการนำกริยา (Verb) มารวมกับ คำบุพบท (preposition)...

March 19, 2018 2 Mins Read
169 Views