เรียนรู้ Phrasal Verb ที่เกี่ยวกับ “การพูดถึงปัญหา” ซึ่งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Phrasal Verbs หรือ Two word verb คือ กริยาวลี เป็นการนำกริยา (Verb) มารวมกับ คำบุพบท (preposition) แล้วทำให้ความหมายของคำกริยาเปลี่ยนไปจากเดิม

แต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึง Phrasal Verb ที่เกี่ยวกับการพูดถึงปัญหา ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง จะมีคำว่าอะไรบ้าง มาดูกัน..

 

 1. Talk over – หารือปัญหาหรือสถานการณ์กับใครซักคน และหาคำติชมหรือคำแนะนำจากผู้อื่นก่อนการตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยค: I’d like to talk it over with my wife first.

 

2. Wrestle with – การจัดการกับปัญหาด้วยความพยายามอย่างหนัก หรือการตัดสินใจที่ยากลำบาก

ตัวอย่างประโยค: The government is wrestling with difficult economic problems.

 

3. Run up against – ประสบการณ์ในสิ่งที่ไม่คาดคิด

ตัวอย่างประโยค: The plans for the new bridge ran up against strong local opposition.

 

4. Think through – พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่างระมัดระวังในการทำอะไรซักอย่าง

ตัวอย่างประโยค: I need some time to think it through – I don’t want to make any sudden decisions.

5. Sort out something – จัดการปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค: Her financial records are a mess, but we’ll sort them out.

6. Knuckle down – เริ่มต้นตั้งใจทำงานหรือเรียนอย่างหนัก

ตัวอย่างประโยค: You’re going to have to really knuckle down if you want to pass your final exams.

7. Run into something – เริ่มต้นเผชิญกับปัญหา

ตัวอย่างประโยค: We ran into bad trouble.

 

8. Deal with – ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค: We will deal with your order as quickly as possible.

9. Put off –  การตัดสินเลื่อนกิจกรรมออกไปจากวันที่กำหนด

ตัวอย่างประโยค: They decided to put the wedding off until his brother had returned from Brazil.

 

10. Go through – เผชิญกับปัญหาที่ยากหรือไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างประโยค: He’s going through a divorce at the moment.

 

ที่มา: eslb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ