เผยผลสำรวจ 9 อาชีพที่ทำรายได้มากที่สุดของคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลในอเมริกา

รายได้จากงานคือปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็มีส่วนเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเสนอผลสำรวจ 9 อาชีพที่ทำรายได้มากที่สุดของคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลในอเมริกา

ซึ่งผลสำรวจนี้อ้างอิงจากกลุ่ม Millennials คือวัยทำงานที่เกิดระหว่างปี 1982-1996 หรือมีอายุ 20-34 ปี และจะเป็นบทบาทสำคัญของประชากรวัยทำงานของโลก

U.S. News & World Report สำรวจจากชาวอเมริกันกว่า 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี ต่างมีความเห็นว่าพื้นฐานเงินเดือนนั้นสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกงาน ตามมาด้วยสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work-life balance) และระดับความเครียด

 

 

9. สมุหบัญชี (Accountant)

นักบัญชีวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม เก็บรักษาสินทรัพย์ หนี้สิน กำไรและการขาดทุน รวมถึงการเสียภาษีทั้งส่วนบุคคลหรือในองค์กร

อัตราการว่างงาน : .2.5%
มัธยฐานเงินเดือน : $67,190
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $75,280

 

8. นักวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operations research analyst)

อาชีพนี้จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนา ตีความข้อมูล เพื่อช่วยในการจัดการตัดสินใจ กำหนดนโยบายหรือการบริหารอื่นๆ

อัตราการว่างงาน : 2.6%
มัธยฐานเงินเดือน : $78,630
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $84,180

 

7.นักรังสีวิทยา (Radiation therapist)

คือการรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสี และอาจรวมไปถึงการตรวจสอบใบสั่งยาและการวินิจฉัย ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับแพทย์ เตรียมอุปกรณ์และเก็บบันทึกรายงาน

อัตราการว่างงาน : 1.7%
มัธยฐานเงินเดือน : $80,220
เงินเดือนโดยเฉลี่ย: $84,460

 

6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental engineer)

ทำการวิจัย ออกแบบแผน หรือปฏิบัติหน้าที่วิศวกรรมในการป้องกันควบคุมและฟื้นฟูอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อัตราการว่างงาน : 0.8%
มัธยฐานเงินเดือน : $84,560
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $88,040

 

5. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineer)

วางแผน ออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ หรือเครื่องจักร รวมทั้งดูแลงานติดตั้ง งานบำรุงรักษา และการซ่อมแซมอุปกรณ์

อัตราการว่างงาน : 1.6%
มัธยฐานเงินเดือน : $83,590
เงินเดือนโดยเฉลี่ย: $88,190

 

4. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer systems analyst)

การทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ธุรกิจ และจัดการปัญหาการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

อัตราการว่างงาน : 2.4%
มัธยฐานเงินเดือน : $85,800
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $90,180

 

3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developer)

ทำการวิจัย ออกการพัฒนา ทดสอบระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ตัวแปลชุดคำสั่ง และซอฟต์แวร์การกระจายเครือข่าย

อัตราการว่างงาน : 2%
มัธยฐานเงินเดือน : $98,260
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $102,160

 

2. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น อัตราการตาย การเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ และการคาดการณ์ความเสี่ยง

อัตราการว่างงาน: 0.8%
มัธยฐานเงินเดือน : $97,070
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $110,560

 

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial adviser)

ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยใช้ความรู้ด้านภาษีและกลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ประกันภัย แผนกลยุทธ์ และอสังหาริมทรัพย์

อัตราการว่างงาน : 2%
มัธยฐานเงินเดือน : $89,160
เงินเดือนโดยเฉลี่ย : $118,050

 

 

ที่มา businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ