แจกทุน Abertay Academic Global Excellence Awards เรียนต่อที่ประเทศสกอตแลนด์

มหาวิทยาลัย Abertay เป็นผู้สนับสนุนทุน Academic Global Excellence Awards ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสกอตแลนด์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 2 ของเมือง Dundee เปลี่ยนชื่อมาจากมาวิทยาลัย Abertay Dundee มาเป็นชื่อปัจจุบันในปี 2014

สำหรับใครที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศสกอตแลนด์ สามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจำนวน £2,500 (ประมาณ 110,000 บาท) ต่อปี โดยมอบให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Abertay

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ

-สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย Abertay ในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเรียนเต็มเวลา

-ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีที่จบจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรไม่มีสิทธิ์สมัครทุน

-ผ่านเงื่อนไขด้านวิชาการเพื่อเข้าเรียนแบบเต็มเวลาภายในเดือนกันยายน 2018

-ต้องมีผลสอบ  A-Level (ผลสอบในช่วง 2 ปีสุดท้ายในระดับมัธยม) เทียบเท่าสหราชอาณาจักร ต้องมีคะแนนเท่ากับ ABB ( อนุญาตให้ได้ A 1 ตัว ส่วนอีกสองวิชาได้ B ก็ได้ โดยคะแนน A-Level จะขึ้นอยู่กับวิชาที่ผู้สมัครจะเลือกเรียนต่อ)

-ต้องได้เกรด 3.2 ขึ้นไป หรือมีคะแนน SAT (i) เท่ากับ 1250 หรือคะแนน ACT เท่ากับ 29 คะแนน หรือผลคะแนนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิมัธยมปลาย

-ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับแจ้งผลประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2018 จากนั้นผู้สมัครที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยมจะเป็นผู้ได้รับทุนนี้

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับผู้จ้างงาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.abertay.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ