Aberystwyth U. มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Aberystwyth University มหาวิทยาลัยในเวลส์ มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

Aberystwyth University ก่อตั้งขึ้นในปี 1872 ในชื่อ University College of Wales เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐใน 50 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี มูลค่า 8,000 ปอนด์ (ประมาณ 308,000 บาท) โดยปีที่ 1 ให้ส่วนลดมูลค่า 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 154,000 บาท) / ปีที่ 2 ให้ส่วนลดมูลค่า 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 77,000 บาท) / ปี 3 ให้ส่วนลดมูลค่า 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 77,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจาก China, Hong Kong, India, Malaysia, Nigeria, Norway, Singapore, Thailand, USA และ Vietnam

-สมัครเข้าเรียนป.ตรี ก่อนหมดเขต

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการศึกษาในระดับก่อนหน้า

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

-CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี คลิก โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aber.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ