ทุนจาก Alexander College ประเทศไซปรัส ให้นักศึกษาป.ตรีทุกสาขาวิชา

Alexander College เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไซปรัสที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เพื่อให้การศึกษาสายอาชีพแก่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ

ขณะนี้ทางสถาบันมีทุนการศึกษา Academic Merit Scholarships รับสมัครนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ทุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่สถาบัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Pre-qualification degree

– High school certificate

– Copies of academic transcripts

– Certificates of English language proficiency

– A statement

– A copy of passport

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

11 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

alexander

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ