U. Washington เชิญชวนประกวดเขียนบทความด้านสิทธิมนุษยชน ชิงทุนการศึกษาฟรี!

สถาบันการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรมแห่งอเมริกัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Washington ได้จัดประกวดการเขียนบทความด้านสิทธิมนุษยชน

โดยผู้ที่สนใจส่งประกวดสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางกฎหมายและมีประสบการณ์หรือความสนใจในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

– ผู้สมัครจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

– ผู้สมัครจะต้องส่งบทความที่ยังไม่เคยเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนมาก่อน

– ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งได้เพียง 1 บทความในภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน

 

รายละเอียดบทความที่ต้องส่ง:

– บทความจะต้องมีความยาวไม่เกิน 35 หน้า ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 บทความทั้งหมดต้องอยู่บนกขนาดกระดาษ (8.5 x 11 นิ้ว / 21.59 x 27.94 ซม.) โดยมีระยะขอบ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) บทความที่ไม่ทำตามคำแนะนำจะมีการจัดรูปแบบใหม่และจะถูกหักไป 5 คะแนน หากบทความยาวกว่า 35 หน้าจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ และบทความจะต้องเป็นบทความทางกฎหมาย

– ผู้เขียนไม่ควรใส่ชื่อหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนลงในบทความ

– บทความจะได้รับการยอมรับในรูปแบบ Word เท่านั้น

– บทความที่นำเสนอจะเป็นทรัพย์สินของ American University of Washington College of Law

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ส่ง CV ของผู้สมัครไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องส่งบทความทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

รางวัลที่จะได้รับ:

– ผู้ชนะจะได้เดินทางไปยังกรุง Washington D.C.

– ได้รับทุนการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรม

– ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

– ค่าครองชีพระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 23.59 น. EST

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

wcl.american.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ