ACI Creative Mind Scholarship ทุนป.ตรี มูลค่า 116,000 บาท ที่สถาบันในฮอลแลนด์

ACI Creative Mind Scholarship จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2019-2020 ซึ่งทุนนี้เปิดโอกาสแก่นักเรียนที่ไม่ใช่พลเมืองของ EEA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนุบสนันเยาวชนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ ACI

Fontys Hogescholen (Fontys University of Applied Sciences หรือ Fontys) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮอลแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 3,000 ยูโร (ประมาณ 116,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี คณะ Arts and Humanities, Business administration and management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองในประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น)

-ไม่เคยได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน

-ต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนประจำในโปรแกรมการศึกษาของ ACI

-แสดงให้เห็นว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของคุณ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารข้างต้น ส่งมายังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.studyinholland.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ