ทุน ADB-JSP ทุนปริญญาโทเต็มจำนวนหลายสาขาวิชา สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโทในชื่อโครงการว่า Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) โดยให้นักศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนา

โดยทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร มีทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการ เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด

– ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท โดยสามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก ADB (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลการเรียนดี

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– อายุไม่เกิน 35 ปีในวันเปิดรับสมัคร และอายุไม่เกิน 45 ปีในกรณีพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้จัดการอาวุโส

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– เจ้าหน้าที่ของ AIT ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

– ผู้สมัครที่อาศัยหรือทำงานในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตนไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาวุฒิการศึกษา และใบทรานสคริปท์ในระดับปริญญาตรี

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (computer-based: 213 หรือ iTOEFL 80), หรือ IELTS: 6

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.adb.org

www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ