ทุนเต็มจำนวนจาก ADB-JSP เรียนต่อ ปริญญาโท ที่ The University of Auckland

กลับมาอีกครั้งกับโครงการทุนการศึกษา The Asian Development Bank – Japan Scholarship Program  (ADB – JSP) ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้พลเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกของ ADB ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งขณะนี้เป็นโอกาสของทุนเรียนต่อที่ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้สมัครจะได้รับทุนเต็มจำนวน ระยะเวลาหลักสูตร 1 – 2 ปี ไปดูรายละเอียดทุนกัน :D

 

.

มูลค่าทุนการศึกษา:

– สนับสนุนค่าเล่าเรียน

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป และกลับ

– ค่าครองชีพพื้นฐาน

– ประกันสุขภาพ

– ค่ารักษาพยาบาล

– ทุนพิเศษสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักวิชาการที่ทำงานวิจัย)

.

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Master of Public Health

– Master of Science (Environmental Science)

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of International Business

– Masters Programmes in Engineering

.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองจากประเทศสมาชิก ADB borrowing member (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาที่ทุนกำหนด จาก The University of Auckland สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนที่โดดเด่น

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการสื่อสารในระดับที่สามารถเรียนต่างประเทศได้

– มีอายุต่ำกว่า 35 ปีขณะที่สมัคร (ในกรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครอาวุโส จำกัดอายุไว้ไม่เกิน 45 ปี)

– มีสุขภาพดี

.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกเอกสาร ADB-JSP Information Sheet

– กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัคร ADB-JSP

– สำเนาจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจาก The University of Auckland

– เอกสารทางวิชาการ ทั้งใบรับรองผลการเรียน และใบรับรองปริญญา

– หนังสือรับรองการจ้างงานจากผู้ว่าจ้าง

– หนังสือรับรองรายได้จากผู้ว่าจ้าง

– หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– หลักฐานคะแนน IELTS

.

วิธีการสมัคร:

– สมัครเข้าศึกษาต่อที่ The University of Auckland ทางออนไลน์ ที่นี่

– หลังจากได้จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ สามารถส่งเอกสารสมัครขอทุนการศึกษาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Applications and Admissions
The University of Auckland

Private Bag 92019
Auckland 1142
New Zealand

.

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2021

.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

auckland

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ