สมัครด่วน! ทุน ETS Scholarship ป.โท & เอก เกรด 2.75+ ยังไม่ใช้ผลภาษาอังกฤษ!

Graduate Scholarship Program for Excellent Thai Students (ETS) คือทุนจาก Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2021 นี้!

อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ! ให้นักศึกษาจากประเทศไทยที่สนใจในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียดทุนด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรดังนี้

– Master of Engineering Program

– Master of Science Program

– Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– A statement of purpose

– CV/Resume

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (PBT 400+, หรือ CBT 97+, หรือ IBT 32+), IELTS 4.5+, TU-GET 400+ หรือ TOEIC 500+ (ยังไม่มีผลคะแนนก็สามารถสมัครก่อนได้)

– บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต

– Research paper, publication หรือ certificates (ถ้ามี)

– รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 (.jpeg เท่านั้น)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

graduateadmissions.siit.tu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ