องค์การยูเนสโกประกาศรับสมัครตำแหน่งว่าง เช็คข้อมูลได้ที่นี่!!

องค์การยูเนสโกประกาศรับสมัครตำแหน่งว่าง เพื่อทำงานในแผนกบริหาร และจัดการ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

Assistant Director-General (ADG) for Administration and Management เพื่อทำงานในแผนกบริหารและจัดการ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจ หรือบริหารภาครัฐ สาขาการจัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารการเงิน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารงานในองค์กรระหว่างภาครัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ของรัฐบาล

-มีคุณสมบัติด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสมตามที่องค์การยูเนสโกกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร User ใหม่ และลงทะเบียนได้ทาง careers.unesco.org/careersection/iam/accessmanagement/login

 

ปิดรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

careers.unesco.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ