เรียนรู้การใช้ Adjectives ที่ตามด้วย Preposition ให้จับคู่กันได้ไม่สับสน

ในประโยคภาษาอังกฤษ เรามักจะพบเจอ Adjective ที่ตามหลังด้วย Preposition โดยการใช้  Adjective คู่กับ Preposition นี้ก็เพื่อทำให้ใจความของประโยคสมบูรณ์ รวมทั้งยังสามารถใช้ขยายใจความได้อีกด้วย ซึ่งหลัง Preposition มักจะตามด้วย คำนาม (noun) หรือ gerund ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

“Adjective + Preposition + Noun / Gerund”

เรามาลองดูกันว่า Preposition ที่ตามหลัง Adjective หลักๆ แล้วมีอะไรบ้าง

 

 

1. Adjectives + prepositions: Of

-Afraid of

-Ashamed of

-Aware of

-Capable of

-Certain of

-Conscious of

 

2. Adjectives + prepositions: By

-Amazed by

-Delighted by

-Disturbed by

-Excited by

-Fascinated by

-Impressed by

-Inspired by

-Astonished by

-Shocked by

-Surprised by

 

3. Adjectives + prepositions: With

-Associated with

-Bored with

-Blessed with

-Confronted with

-Crowded with

-Delighted with

 

 

4. Adjectives + prepositions: To

-Attracted to

-Accustomed to

-Addicted to

-Allergic to

-Indifferent to

-Kind to

 

5. Adjectives + prepositions: About

-Angry about

-Anxious about

-Enthusiastic about

-Excited about

-Furious about

-Happy about

-Nervous about

 

 

6. Adjectives + prepositions: From

-Made from

-Different from

-Safe from

-Absent from

-Free from

 

7. Adjectives + prepositions: On

-Keen on

-Based on

 

ที่มา:  eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ