ทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รอบที่ 3 สมัครได้ตังแต่วันนี้ ถึง 27 ก.ค. 61!!

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนประเภทเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รอบที่ 3 รายละเอียดดังนี้

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ :

– สื่อดิจิทัล และการสร้างสรรค์

– การสื่อการการตลาดดิจิทัล

– การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

 

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาสมัคร :

– รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– ใบรับรองการศึกษา

– สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา

**หมายเหตุ : กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ

 

กำหนดการรับสมัคร :

– รับสมัครตั้งแต่วันนี้นี้ – 27 กรกฎาคม 2561

– สอบชิงทุนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

– ประกาศผล 3 สิงหาคม 2561

– รายงานตัวภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สมัครทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ