เตรียมตัวให้พร้อม!! เปิดสอบตำรวจสาย อก. ชาย/หญิง 521 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจสายกลุ่มอำนวยการและสนับสนุน กลุ่มงานเทคนิค สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 521 อัตรา (ชาย/หญิง)

ผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนดูด้านล่าง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สายงานป้องกันปราบปราม

– ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง

– จำนวน 134 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า

 

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชี และทำหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี

– จำนวน 162 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางบัญชี

 

2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ

– จำนวน 100 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า

 

กลุ่มงานเทคนิค

1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

– จำนวน 90 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม

 

2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง

– จำนวน 15 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม หรือทางคอมพิวเตอร์

 

3. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับ

– จำนวน 20 อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ