สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา หมดเขต 10 ก.ย. 63

มาแล้ว!! โอกาสร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ใครรออยู่ห้ามพลาดแล้วรีบสมัครเลย!!

สำนักงานศาลปกครองประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1.พนักงานธุรการ

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

– จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

2.พนักงานเดินหมาย

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000บาท ค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง 4,000 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ