ทุนและรางวัลระดับป.โทมากมายที่ U. of Saskatchewan ประเทศแคนาดา

ขณะนี้ทาง University of Saskatchewan แห่งประเทศแคนาดา มีทุนการศึกษาและรางวัลที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลากหลายสาขาวิชา

มหาวิทยาลัย Saskatchewan ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา มีนักเรียนต่างชาติกว่า 3,000 คน เรียกได้ว่ามีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ทั่วโลกและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ แน่นอน รายละเอียดทุนดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

University Dean’s scholarship

– Teacher-Scholar Doctoral Fellowships

– University of Saskatchewan Graduate Scholarships (UGS)

– University of Saskatchewan Graduate Teaching Fellowships 

– University of Saskatchewan Graduate Teaching Assistantships

– University of Saskatchewan Graduate Research Assistantships

– University of Saskatchewan Graduate Service Fellowships

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Agriculture, Plants, and Animals

– Business and Economics

– Life Sciences and Chemistry

– Environment and Earth Sciences

– Health

– History, Culture, and Arts

– Indigenous Programs

– Languages and Communications

– Math, Engineering, Technology, and Physics

– Society and Law

– Teaching

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในเวลา 4 ปีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย / วิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ

– มีผลวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก!!

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

usask

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ