ทุนฝึกงานระดับป.โทจาก U. of the Witwatersrand ที่ KAS ประเทศเยอรมนี

โอกาสฝึกงานที่ประเทศเยอรมนีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ University of the Witwatersrand กับโครงการ Konrad Adenauer Foundation International Affairs Internship สนับสนุนโดยมูลนิธิ Konrad Adenauer และ SAIIA

Konrad Adenauer Foundation (KAS) เป็นมูลนิธิทางการเมืองของเยอรมันที่ตั้งชื่อตามนายกรัฐมนตรีคนแรก โดย KAS ได้ดำเนินงานทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมทางการเมือง รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนทั้งค่าเล่าเรียนและค่าตอบแทนรายเดือน ครอบคลุมค่าที่พักและค่าครองชีพ

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

ราว 10 เดือน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายนของทุกปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– International Relations

– Development Studies

– Political Science

– Economics

– Law

– Journalism

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยขั้นต่ำ 70% ที่ WITS

– ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 30 ปี

– ผู้สมัครจะต้องแสดงความพร้อมในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Reference Letters 2 ฉบับ

– ทรานสคริปท์

– ใบแสดงผลการศึกษาของปริญญาก่อนหน้า

– ตัวอย่างงานเขียน 1 ชิ้นในหัวข้อที่เลือก (ต้องไม่เกิน 2,500 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

saiia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ