โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักศึกษาแล้ววันนี้!!

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม โดยมีช่วงเวลาเปิดรับ-เปิดเรียน 3 ภาคเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

กำหนดการ:

ภาคเรียนที่ 1

– รับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม

– เปิดรียน 16 พฤษภาคม

 

ภาคเรียนที่ 2

– รับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม

– เปิดรียน 1 กันยายน

 

ภาคเรียนที่ 3

– รับสมัคร 16 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม

– เปิดรียน 20 ธันวาคม

 

หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน:

.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. สามารถอ่านออกเขียนได้

4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานการสมัครเข้าเรียนมีดังต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

– สำเนาวุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป 1 ฉบับ

หมายเหตุ สำเนาวุฒิฯ เฉพาะวิชาคอม

 

วิธีการสมัคร:

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) หรือ Facebook โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

 

ปิดรับสมัคร:

ภาคเรียนที่ 1 – 15 พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 2 – 31 สิงหาคม

ภาคเรียนที่ 3 – 19 ธันวาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ