9 ทุน 9 มหาวิทยาลัย สำหรับนศ. ปริญญาโท ผู้สนใจศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ แคมเปญจาก the Great Britain ได้ร่วมมือกับ British Council แจกทุน Great ให้นักศึกษาไทยผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทกว่า 9 ทุน 9 มหาวิทยาลัยด้วยกัน

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาชาวิชาใดก็ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยแต่ละทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายกว่า 10,000 ปอนด์ขึ้นไป (ราว 391,200 บาท) รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม:

– University of Derby

– Bangor University

– Anglia Ruskin University

– Oxford Brookes University

– University of Warwick

– University of Sussex

– Durham University

– University of Kent

– University of South Wales

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วันปิดรับสมัคร:

โปรดตรวจสอบตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยผู้สมัครจะถูกพิจารณารับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ และจะได้รับยืนยันการรับทุนพร้อมจดหมายตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่ส่งใบสมัครไปเท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ