ค่าย “ICD MEN รวมพลคนครีเอท” จากมธ. ลำปาง รับสมัครน้องๆ ผู้มีใจรักการออกแบบ

ค่ายดีๆ สำหรับน้องๆ ทางฝั่งภาคเหนือที่สนใจด้านการออกแบบสร้างสรรค์ เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดค่าย Art Design Camp ครั้งที่ 1 “ICD MEN รวมพลคนครีเอท”

จัดโดยพี่ๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหรกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปลาย ม. 4 – ม. 6 หรือเทียบเท่า

– เป็นผู้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาออกแบบหัตถอุตสาหรกรรม

 

จำนวนที่รับ:

60 คน

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันที่ และสถานที่จัดค่าย:

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดเอกสารจาก https://1th.me/rERoZ พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ระบุในเอกสาร

 

หมดเขตรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร – 31 ตุลาคม 2562 โดยจะนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ – 5 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Art Design Camp TU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ