มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัปเดตกำหนดการคัดเลือกเข้าเรียนปี 2564 รอบ 1 – 3!!

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น. ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศกลับเข้าร่วมการคัดเลือกเข้า #TCAS64 โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อยื่นสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รอบที่ 1 Portfolio

 

รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(โควตา มข.)

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 และ ปวช.3 ในโรงเรียนภาคอีสาน โดยใช้คะแนนประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ(Admission)

เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 (#เด็กซิ่ว สามารถสมัครได้) ทั่วประเทศ

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารการรับสมัครได้อีกครั้งที่หน้าเพจ การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ เว็บไซต์ admissions.kku

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ