การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ คอร์สใหม่ CHULA MOOC เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!!

มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ทั้งดีและฟรีมาให้ทดลองกันอีกแล้ว!! สำหรับใครที่ทำงานหรือเรียนในสายงานประชาสัมพันธ์และอยากเปิดโลกให้กว้างขึ้น CHULA MOOC จัดคอร์สเรียนสุดเด็ดมาให้ลงทะเบียนได้เลยวันนี้

 

 

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์:

วิชานี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยผู้สอนจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์

พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องรู้จักพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเผยแพร่สื่อที่ดีเพื่อให้สื่อสามารถเข้าถึงมวลชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

เนื้อหาวิชา การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย:

บทที่ 1 PR in Radio Broadcasting

– ความรู้พื้นฐานทางวิทยุกระจายเสียง

– ประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงและความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์

– ประเภทของประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

– การเขียนบทวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์

– เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบโฆษณาทางวิทยุ

 

บทที่ 2 PR in Television Broadcasting

– ความเป็นมาของสื่อวิทยุโทรทัศน์

– ประเภทของระบบวิทยุโทรทัศน์

– ประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน์

– รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์

– การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์

– การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1

– การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2

– ตัวอย่างการเขียนบทประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ตอนที่ 1

– ตัวอย่างการเขียนบทประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ตอนที่ 2

– รู้ทันสื่อโทรทัศน์ก่อนเลือกใช้

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

ช่วงเวลาเรียน:

– เริ่มลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2563

– เริ่มเรียนได้ 10 ตุลาคม 2563

– สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ