เตรียมพร้อม!! วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอีกครั้ง 1-15 ส.ค.นี้!!

ใครกำลังรอโอกาสนี้อยู่ไม่ควรพลาด! วิทยุการบินแห่งประเทศไทยประกาษรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค

ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครพื้นฐาน:

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตราที่ ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตราฐานสำหรับกรรมการ

– ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุในระเบียนแสดงผลการศึกษา)

– ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) และมีผลคะแนนตามที่บวท.กำหนด โดยผลคะแนนนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน เดือน ปี ที่สอบถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และเป็นการสดสอบส่วนบุคคคลเท่านั้น

– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อดังกล่าว จะให้ออกจากงานทันที

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

– เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย

– วิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย)

– เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ลักษณะงาน ตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ

ลักษณะงานกลุ่มงานบริหารความปลอดภัยทางอากาศ

ลักษะงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน

ดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งได้ตามลิงก์ที่แนบไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ