โครงการ AFLSP มอบทุนป.โท เรียนต่อที่ประเทศจีน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ

โครงการ Asian Future Leaders Scholarship Program (AFLSP) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นร่วมชิงทุนเรียนต่อที่ Zhejiang University มหาวิทยาลัยในประเทศจีนประจำปี 2019 ซึ่งเป็นทุนที่จัดขึ้นมาเพื่อนักศึกษาชาวเอเชียโดยเฉพาะ

รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน ฟรีที่พักในวิทยาเขต ตลอดจนค่าครองชีพมูลค่า CNY 6,000 ต่อเดือน (ประมาณ 28,000 บาท) ให้การสนับสนุนเป็นเวลา 10 เดือนต่อปี นานสูงสุุด 2 ปี และครอบคลุมการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาเอเชียในประเทศที่กำหนด Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam และ Yemen

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 35 ปีหรือต่ำกว่า (เกิดหลังวันที่ 30 เมษายน 2526)

-มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบ

-เป็นผู้ที่เห็นชอบต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ของโครงการ AFLSP

-หากเข้าร่วมโปรแกรมผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่ Zhejiang University และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

-มีผลการทดสอบ TOEFL 90 คะแนน หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Zhejiang University ผ่านระบบการสมัครออนไลน์

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iczu.zju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ