ทุน AFS Global You Adventurer ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนเพื่อการพัฒนาตัวเองและสังคม ปี 2022

อีกหนึ่งโครงการแลกเปลี่ยนที่วัยเรียนรู้จักกันดีอย่าง AFS มาพร้อมโอกาสในการเรียนรู้แบบจัดเต็มอีกครั้ง!!

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยจัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับโปรแกรม AFS Global You Adventurer ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning Program: ICL) เพื่อการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชนชาติ และการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ (Active Global Citizen) ผ่านรูปแบบการเรียนออนไลน์ ประจำปี 2022

หากคุณเป็นนักพัฒนาที่รักในการคิด วิเคราะห์และชอบในการหาเหตุผลที่หลากหลาย AFS ขอมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน ให้กับนักเรียนที่มีใจในพัฒนาตัวเองและสังคมจำนวน 4 ทุน สำหรับโปรแกรม AFS Global You Adventurer โปรแกรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) เพื่อความรู้และความเข้าใจในความหลากหลายของโลกปัจจุบันและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ (Global Citizens)

 

 

รู้จักโครงการ:

AFS Global You Adventurer เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้าใจกันระหว่างชนชาติต่างๆ ถึงพื้นฐานของวัฒนธรรม อันส่งผลต่อวิธีการคิดของคนในวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของความหลากหลายในโลกปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดตั้งโครงการมีขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม หรือ Cultural Quotient (CQ) ที่เป็น 1 ใน 7Qs ของการพัฒนาศักยภาพที่สำคัญของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสังคมโลกรวมไปถึงองค์กรใหญ่ๆ ในระดับโลกกำลังให้ความสำคัญ

 

รูปแบบของโครงการและสิ่งที่จะได้รับ:

– การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) จำนวน 20 บทเรียน ทั้งหมด 16 ชั่วโมง

– ชั้นเรียนสด เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดข้ามวัฒนธรรม จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนแบบนานาชาติ ด้วยรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง

– เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ ในบทเรียนต่างๆ จากสถานการณ์ที่เป็นประเด็นซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคมโลก

– ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง และการพูด ในสถานการณ์จริง

– ประกาศนียบัตรจาก AFS Global Competence

 

วิธีสมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 14-17 ปี โดยไม่จำกัดเพศ

กรอกแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

– พร้อมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ความหลากหลาย และความท้าทายในสังคมหรือชุมชนของคุณ

– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง Facebook และ e-Mail ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หากมีข้อสงสัยติดต่อ [email protected] หรือโทร. 02-5746197 ต่อ 905

www.afsthailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ