ทุน Board North American University เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA มูลค่า 210,250 บาท

North American University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Stafford รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโทในสาขาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการศึกษาอื่นๆ

เพื่อช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้โดยขจัดอุปสรรคให้ได้มากที่สุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนค่าเล่าเรียน Board Scholarships ประจำปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้มีแรงจูงใจคือการช่วยสนับสนุนผู้สมัครที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่ North American University โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนมูลค่า 6,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 210,250 บาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : North American University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 6,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 210,250 บาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

– เนื่องจากทุนการศึกษามีจำกัด อาจมีการมอบให้ตามลำดับก่อนหลังที่สมัคร

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL: 79 IBT, 550 PBT, 213 CBT

– IELTS: 6.5

– Duolingo: 100

– Pearson Test of English (PTE) Academic: 53

– Cambridge English Advanced (CAE): Overall score of 58 or an Overall grade of C or above

– SAT Scores before March 2016: Reading Section: 500, Writing Section: 500;

– SAT Scores March 2016 to present: Reading Test: 27, Writing and Language Test: 29

– ACT English: 23

– Composition and Rhetoric I with a grade of “C” or better from a U.S.-based college or university.

– TSI or its equivalent in other states

– An associate degree or higher from a U.S. institution

– Completion of a degree or high school in an English-speaking country*

– Completion of the Gulf Language School Intensive English Program at NAU

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Board Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ