โครงการอบรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี จัดโดย AFS

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการอบรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมืองคาร์ลสรู ประเทศเยอรมนี เดือนกรกฎาคม 2562 (เดินทางวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2562) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

รายละเอียดโครงการมีดังต่อไปนี้

 

 

ค่าเข้าร่วมโครงการ:

184,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุ 18- 35 ปี บริบูรณ์ขณะเข้าร่วมโครงการ

2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ตอบขั้นพื้นฐานได้

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น แพ้อากาศ แพ้ขนสัตว์ เป็นต้น

4. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงชื่ออย่างถูกต้อง พร้อมลายเซ็นรับรองการสมัครของผู้ปกครอง

2. AFS Essay

3. ภาพถ่ายเดี่ยวของผู้สมัคร สวมชุดเรียบร้อย หน้าตาชัดเจน 1 รูป (ส่งเป็นไฟล์ได้หรือติดที่ใบสมัครหน้าแรก)

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

5. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก www.afsthailand.org) จากนั้นส่งเอกสารทางอีเมลที่ nunthaporn.f@afs.org หรือ noppol.o@afs.org

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

afsthailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ