IDRC Doctoral Research ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับป.เอก ที่ประเทศแคนาดา

มีทุนป.เอกมาฝากกันอีกแล้วกับ IDRC Doctoral Research Awards 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัย International Development Research Centre of Canada โดยมอบให้แก่นักวิจัยระดับปริญญาเอกที่ต้องการดำเนินการวิจัยในสถาบันแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนละ CA$20,000 (ประมาณ 471,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขา Agriculture and Environment, Inclusive Economies, Technology และ Innovation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนา

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกที่สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ข้อเสนอการวิจัย

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-จดหมายอนุมัติ

-หลักฐานการเป็นพลเมือง

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา หลังจากลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกแล้วผู้สมัครจึงสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ https://idrc-crdi-awards-bourses.fluidreview.com/

 

ปิดรับสมัคร:

23 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.idrc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ