เปิดรับสมัครแล้ว!! สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 – 2564)

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี...

April 8, 2019 3 Mins Read
58 Views