FREIGEIST FELLOWSHIPS 2019 ทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประเทศเยอรมนี

FREIGEIST FELLOWSHIPS ทุนจากมูลนิธิโฟล์คสวาเก้น องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไรในเยอรมนี ให้การส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

สำหรับทุน FREIGEIST นี้จะให้การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่จากนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี มีภูมิหลังการศึกษาที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดอิสระ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

‘Freigeist’ ให้อิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มอบความปลอดภัยตลอด 5 ปี และโอกาสในการสร้างอาชีพภายในองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: เงินทุนสำหรับการสื่อสารของวิทยาศาสตร์และการวิจัย สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับนักวิชาการผู้ลี้ภัยและนักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งโครงการนี้มีมูลค่ารวมถึง 1,000,000 ยูโร (ประมาณ 35 ล้านบาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิจัยในช่วงเริ่มต้นอาชีพ

-เปิดกว้างสำหรับนักวิจัยจากทุกสัญชาติ

-ได้รับปริญญาเอกมาไม่เกิน 4 ปี

-ทุนการศึกษาจะต้องใช้ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัยในเยอรมนี

-ข้อกำหนดภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.volkswagenstiftung.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ