โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชะการเกษตร

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์/บุคคลทั่วไปและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วม “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชะการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด)” 

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกรรมจากพ่อแม่ อยู่ใกล้ชิดครอบครัว โดยมีสหกรณ์การเกษตรพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพฯ ในระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2563-2565)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. บรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี

2. เป็นบุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไป

3. มีความต้องการและความพร้อมที่จะกลับไปทำอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด

4. มีที่ดินหรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

วิธีการสมัคร:

1. สแกน QR Code หรือสมัครทาง เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th

2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

3. สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cpd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ