ทุนเต็มจำนวนจาก DAAD ศึกษาต่อป.โทด้าน Agricultural Economics ที่เยอรมนี

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก DAAD ศึกษาต่อที่ University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ในระดับปริญญาโท Master of Science สาขา Agricultural Economics ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลารวมกว่า 2 ปี

หากสนใจทุนเต็มจำนวนดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้า!! ดูรายละเอียดการสมัครดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมทุกอย่าง ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Agricultural Economics หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี ที่ Univeristy of Hohenheim เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 ปี

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานยืนยันทักษะภาษาอังกฤษ

– หลักฐานคะแนน ECTS ด้าน micro-economics และ statistics อย่างน้อย 6 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uni-hohenheim

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ