ประกวดนวัตกรรมการเกษตร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

โอกาสดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือผู้ที่มีไอเดียอยากต่อยอดด้านการเกษตร นี่เป็นเวทีการประกวดที่จะทำให้คุณได้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย พร้อมช่วยผลักดันให้การเกษตรในประเทศเข้าสู่ระดับสากล!

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการเกษตร “Agtech Innovation Awards 2019

โครงการ Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ประเทศไต้หวัน

 

 

ประเภทกลุ่มธุรกิจ

– ประเภทธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร

– ประเภทอุตสาหกรรม เช่น ผู้ประกอบการ Startup SME

 

สาขาธุรกิจ

– สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล

– สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

– สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (การเก็บถนอมผลผลิต) และการขนส่ง

 

กำหนดระยะเวลา

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2562

– ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 มกราคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 092-592-4553

www.facebook.com/inno4farmers

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ