การประกวดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 1,200,000 บาท!!

โอกาสดีสำหรับผู้มีไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก นี่คือเวทีที่คุณจะได้แสดงฝีมือ พร้อมส่งต่อความคิดแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นจริง

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ “AI Innovation JumpStart” ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 1,200,000 บาท

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

กำหนดระยะเวลา:

– วันนี้ – 6 มกราคม 2562

– รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์และต้องส่งข้อเสนอโครงการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีสมาชิกได้ 2-6 คน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

 

รางวัลการประกวด:

ทุนสนับสนุนต้นแบบ ทุนละ 100,000 บาท จำนวน 12 ทุน

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์ / เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

– เบอร์โทรศัพท์ : 02-583-9992 ต่อ 1442

– อีเมล : jirawan@swpark.or.th

 

โดยการประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

ผู้สมัครที่สนใจสามารถเตรียมตัว และไอเดียให้พร้อม แล้วรีบสมัครเลย!

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ