การฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยชั้นต้นในเคนย่า รับเงินสนับสนุนเต็มรูปแบบ จากศูนย์วิจัยในแอฟริกา

โอกาสดีสำหรับนักวิจัยชั้นต้นที่อยากเปิดโลกและประสบการณ์ให้กว้างไกล พร้อมรับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรเวคเตอร์และการวินิจฉัยไวรัสระดับเบื้องต้น ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า ช่วงเดินมีนาคม 2019

โครงการนี้ดำเนินการโดย CONNECTED ร่วมกับศูนย์วิจัยปศุสัตว์ Biosciences ทางตะวันออกและแอฟริกากลางระหว่างประเทศ (BecA – ILRI)

 

การฝึกอบรมนี้จะประกอบด้วยภาคปฏิบัติที่แตกต่างกันไป คือ

– DNA extraction on plants and insects

– Polymerase Chain Reaction (PCR)

– Gel Electrophoresis and sample preparation for sequencing

– Sequence analysis

– Loop mediated AMPlification (LAMP) and Recombinase Polymerase Assay (RPA)

 

ในระหว่างภาคปฏิบัติจะมีการบรรยายข้อมูลรวมถึงเทคนิคการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ การตรวจสอบการประกันคุณภาพการแก้ไขปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น การจัดซื้อสารเคมี การจัดเก็บและการกำจัดของเสีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก 12 คน จะได้รับการสนับสนุนด้านการเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา:

นักวิจัยชั้นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สมาชิกในเครือข่ายทุกคนที่เป็นนักวิจัยชั้นต้นมีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าร่วมอบรมนี้ โดยมีการกำหนดให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อของกลุ่ม DAC OECD

– นักวิจัยชั้นต้นหมายถึงผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง (BSc, MS หรือ PhD) ภายใน 7 ปีที่ผ่านมา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

9 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คำอธิบายเกี่ยวกับการสมัครเพิ่มเติม

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ