ด่วน!! รับสมัคร Airport Ambassador ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวดี!! รับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

 

 

รายละเอียดของงาน:

– ให้บริการชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในด้านอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ

– ติดต่อและประสานงานหน่วยงานและสายการบิน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศ หญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง 20- 28 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

3. มีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

4. สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันไปได้

5. มีส่วนสูง เพศหญิง ไม่น้อยกว่า 155 ซม. และเพศชายไม่น้อยกว่า 160 ซม.

6. มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานให้>บริการ

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume ไปที่อีเมล advance_airport@hotmail.com (ไม่รับ walk-in)

 

ที่มา:  Runway Academy CM

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ