Bosch รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง “Human Resources” (ให้เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน)

บริษัท บ๊อช ประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง “Human Resources” พร้อมสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร1 ชั้น4 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากสาขา Business Administration หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

3. มีความคิดสร้างสรรรค์

4. รักการเรียนรู้

5. มีทักษะด้านการสื่อสาร

6. มีทักษะด้านการจัดการ

7. หากสามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือตัดต่อวิดีโอได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ