ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา ลุ้นดูงานที่เซี่ยงไฮ้และอื่นๆ !!

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโคเวสโตรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals)

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา “Covestro Innovation Design Contest 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับจากวันปิดรับสมัคร (16 กันยายน 2562)

พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษาที่เห็นรูปถ่ายชัดเจน จำนวน 1 ชุด/คน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

– ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน (ผ่านช่องทางออนไลน์)

– สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.covestro.co.th/idc

– กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

– อัพโหลดหลักฐานการสมัครและผลงานออกแบบที่จะส่งประกวด (ไฟล์ผลงานออกแบบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb)

– รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย : การนำเสนอประเด็นปัญหา (pain point) ที่พบเจอในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ /วิธีการแก้ปัญหา (solution) /แนวคิดการออกแบบ (design concept)

– แบบร่าง Sketch ผลงาน พร้อมแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

 

หมายเหตุ

– ผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาพ เนื้อหา และข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

– ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

– ผู้สมัครสามารถเสนอชื่อโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ต้องการนำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนี้ไปมอบให้

 

กำหนดการต่างๆ :

– วันนี้ – 16 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

– 27 กันยายน 2562 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.covestro.co.th/idc หรือเฟสบุ๊ก Covestro Thailand

– 12 ตุลาคม 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Idea Camp

– 25 ตุลาคม 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะต้องส่งผลงานพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากร่วม Idea Camp

– 15 พฤศจิกายน 2562 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจะมีเวลานำเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการทีมละ 5 นาที พร้อมประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในวันเดียวกัน

*หมายเหตุ ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 จะมีโอกาสเดินทางเพื่อทัศนศึกษาดูงานช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดยกำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะผู้จัดโครงการ

 

รางวัลและทุนสนับสนุน:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท และถ้วยรางวัล พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท และถ้วยรางวัล

– 6 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม:

ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 096-963-9498 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล covestroidc@gmail.com

 

ที่มา: covestroidc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ