มช.จัดคอร์ส “เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ” มาฝึกให้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา เรียนฟรี!!

การฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษให้เป๊ะ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! เมื่อคุณสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ฉบับมือโปรได้แบบฟรีๆ !! ผ่านช่องทางการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

 

อาจารย์จากย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดคอร์สออนไลน์ให้คุณได้เรียนฟรี “การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)” แม้ว่าชื่อวิชาจะระบุว่าสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ทุกคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนและฝึกฝนทักษะนี้กันได้

โดยภายในบทเรียนจะเป็นการศึกษาทฤษฏีและกลไกของการผลิตเสียงพูด หน่วยเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ หลักปฏิบัติในการออกเสียง ระดับของเสียง การเน้นเสียงและจังหวะของเสียง เสียงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนไทย และการนำหลักสัทศาสตร์ไปใช้ในการสอน

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนอธิบายกลไกของการผลิตเสียงพูด และหลักการออกเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษได้

– ผู้เรียนอธิบายการผลิตเสียงพูดโดยใช้สัญลักษณ์ในการออกเสียง และรูปของเสียงต่าง ๆ ที่ปรากฏในการพูดได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการออกเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นใช้ในการสอนได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

ใครที่สนใจอย่ารอช้า สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ แล้วมาติดตามกันใหม่นะว่าคราวต่อไปเราจะมีคอร์สเรียนอะไรมาแนะนำให้อีกบ้าง :)

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ