สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจัดกิจกรรม roadshow ที่ขอนแก่น แนะนำการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (The Asian Institute of Technology: AIT) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท ที่ขณะนี้ได้จัดกิจกรรม roadshow ขึ้นที่จ.ขอนแก่น

ในชื่อว่า ‘AIT Roadshow – Khon Kaen’ เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่จ.ขอนแก่น และจ.ที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดกิจกรรมดีๆ มีดังนี้

 

 

รายละเอียดค่าย:

กิจกรรมให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเฉพาะคณะต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

1. School of Engineering and Technology

 

2. School of Environment, Resources & Development

 

3. School of Management

 

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย:

1 กุมพาพันธ์ 2563 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. ขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.40 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงนิสิต และนักศึกษาทุกคน

 

จำนวนที่รับ:

ไม่ระบุ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Website : www.ait.ac.th

Email : event@ait.ac.th
Tel : +662-524-5011, +662-524-6432, +662-524-6070, +662-524-6183

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ